Ekko – Når menn er offer

Lagt ut: mai 5, 2017

Episodebeskrivelse
* Når menn er offer. Kvifor er det vanskeleg å fordøye bildet av mannen som valdsoffer? * Frå Aleppo til Volda. Kva slags reise gjer ein når ein går frå å studere juss i ein syrisk storby til å bli butikksjef i ei vestlandsbygd? * Virus triggar cøliaki. * Urban greening, del 7: Hydroponisk dyrking. * Livet er ein improvisasjon. Korleis øver ein på å ta livet på sparket?

Link til NRK Radio – Ekko: Ekko – Når menn er offer

«Ser vi gutta?» rapporten

Lagt ut: mai 4, 2017

«Ser vi gutta?» er en rapport vi i Utsattmann har vært med å utbedre og som kan være nyttig for både utsatte og fagfolk

Hva vet vi om seksuelle overgrep mot gutter og menn, og hva skal til for at utsatte gutter og menn oppsøker hjelp? Dette har vært tema for Reform og FMSOs samarbeidsprosjekt «Overgrepsutsatt? Ikke jeg, nei!». Prosjektet er finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.
Les mer: Overleverte Høie rapport om seksuelt misbrukte gutter og menn

Tysvær saker og resultater

Lagt ut: mai 3, 2017

Her har vi samlet lenker som er relatert til sakene fra Tysvær.

Tysvær tar grep etter overgrepssaka. Som første kommune i landet vel dei no å gi økonomisk støtte til hjelpeorganisasjonen Utsatt mann. Dei støtter også SMISO.
Les mer: Gir økonomisk støtte til misbrukte menn

Etter at Tysvær kommune gjekk ut og lova at dei for alvor skulle rydde opp i overgrepsaka som for ein del år sidan sjokkerte heile kommunen, kom utsattmann.no og Smiso (Senter mot incest og seksuelle overgrep) på besøk i førre veke.
Les mer: Våg å snakke om sex og overgrep

Læreren misbrukte elever i 35 år Minst 20 elever ble utsatt for seksuelle overgrep av Læreren. Rektor, skolesjef og politi ble varslet om overgrepene …
Les mer: Læreren misbrukte elever i 35 år

Overgrepssaken i Tysvær: -Fryktelig skadelig å bære på hemmelighetene
Les mer: Overgrepssaken i Tysvær: -Fryktelig skadelig å bære på hemmelighetene

For kort tid siden hadde Tysvær Bygdeblad en sak om Jarle Holseter og hans organisasjon utsattmann.no. Nå vil en prøve å få til en samtalegruppe i Tysvær.
Les mer: Vil møtes på mandag

Mann.Utsatt.

Lagt ut: januar 26, 2017

nrkbanner
https://tv.nrk.no/program/DKSL60004316/mann-utsatthttps://www.nrk.no/emne/mann.utsatt.-1.13254361


Søndag 4. desember publiserer NRK-nett ut personlige intervjuer med medlemmer i Utsattmann kl. 15.00.
Torsdag 8. desember sendes dokumentaren fra sommerens MC-kampanje kl. 22.30.
Mandag 12. desember sendes dokumentaren om Utsatte menn kl. 22.30.
I tillegg vil NRKs program Norgesglasset og andre medieoppslag sette saken vår i fokus før jul.
Takk og honnør til NRK som bidrar til å synliggjøre seksuelle overgrep mot gutter.

Sametingsrådet bevilger 100.000 kroner til organisasjonen Utsattmann,

Lagt ut: mai 13, 2016

Sametingsrådet bevilger 100.000 kroner til organisasjonen Utsattmann, til informasjons- og opplysningsarbeid om seksuelle overgrep blant samiske menn.

– Et viktig arbeid for å avdekke et tabubelagt område også i det samiske samfunnet, sier sametingsråd Henrik Olsen.

Saemiedigkieraerie 100.000 kråvnah dåårje seabran Utsattmann bïevnese- jïh beagkoehtimmiebarkose seksuelle mïedtelimmien bïjre saemien kaarri luvnie.

– Akte vihkeles barkoe juktie suerkiem vueptiestidh man bïjre ij darhkh soptsesth saemien siebriedahkesne, saemiedigkieraerie Henrik Olsen jeahta.

http://sametinget.no/nor/Presse


Som et ledd i en landsomfattende informasjonskampanje kjører representanter for Utsattmann motorsykler fra Lindesnes til Nordkapp i sommer.

Utsattmann arrangerer denne landsomfattende kampanjen i samarbeid med støttesentre langs ruta. Det blir temamøter og samtaler med ulike personer og aktører. Det blir laget en TV-dokumentar om turen. Mål for kampanjen og organisasjonen:

1. Synliggjøre at gutter og menn blir utsatt for seksuelle overgrep.

2. Gi håp til andre utsatte – det er hjelp å få.

3. Få flere menn til å jobbe med temaet seksuelle overgrep.

4. Bryte ned tabuer: Incest skal snakkes i hjel – ikke ties i hjel.

Mc tur

Barndommen har du med deg hele livet 3

Lagt ut: mai 13, 2016

Utsattmann lanserer nå tre videoer som skal brukes som kinoreklame og reklamefrie dager på TV. Allerede i pinsa vil du få se disse på TV2 og Tv Norge og i sommer vil du møte Utsattmann på flere av landets kinoer.

Budskapet er at alle voksne har vært barn og at opplevelsene i oppveksten påvirker deg hele livet. Mange kan oppleve at barndommen innhenter dem i ulike situasjoner. Du står der som en voksen med full kontroll og plutselig er du det lille barnet i alt for store sko. Som regel rister vi opplevelsen av oss og går videre i dagens gjøremål.

For den som har en traumatisert barndom kan dette være så realistisk at det er som en gjenoppleving av hendelsen. Det kalles for ”flash-backs” og kan vare fra sekunder til minutter. Mange traumatiserte har opplevd dette mange ganger og kan fortelle at det er verre enn ditt verste mareritt. For noen blir det umulig å leve et vanlig liv så lenge disse opplevelsene kommer som julekvelden på kjerringa. Det er som å gå i et minefelt. Plutselig er det en lukt, en lyd eller en person som utløser reaksjonen. Uten noen logisk forklaring.

Vår erfaring er at det beste er å snakke med noen om barndommen. Aksepter at det er en del av ditt liv og det kan ingen forandre på. Men, det er likevel fullt mulig å få et godt liv, der barnet blir integrert i den voksne personen du er i dag. Ofte kan det hjelpe å snakke med noen som har vært i det samme landskapet og det er derfor vi i Utsattmann er åpne om våre historier. Vi ønsker å formidle at det er hjelp å få. Det du opplever er ikke et tegn på at du blir gal, men normale reaksjoner på unormale hendelser.

Ta kontakt med en du stoler på. Har du ingen du våger å snakke med, kan du gå inn på vår nettside; www.utsattmann.no. Der kan du få råd og hjelp og være helt anonym. Vi kan også sette deg i kontakt med folk som kan hjelpe, eventuelt følge deg et stykke på veien.

Tusen takk til filmprodusenten Christian Wulff og vår lille sjarmør, Caspian, som spiller barnet i filmene. Tusen takk også til Stein Roger Sordal, som har latt oss bruke musikken. Og ikke minst BUF-dir, som står for finansieringen. Dere bidrar til et viktig arbeid.

Barndommen har du med deg hele livet 2

Lagt ut: mai 4, 2016

Utsattmann lanserer nå tre videoer som skal brukes som kinoreklame og reklamefrie dager på TV. Allerede i pinsa vil du få se disse på TV2 og Tv Norge og i sommer vil du møte Utsattmann på flere av landets kinoer.

Budskapet er at alle voksne har vært barn og at opplevelsene i oppveksten påvirker deg hele livet. Mange kan oppleve at barndommen innhenter dem i ulike situasjoner. Du står der som en voksen med full kontroll og plutselig er du det lille barnet i alt for store sko. Som regel rister vi opplevelsen av oss og går videre i dagens gjøremål.

For den som har en traumatisert barndom kan dette være så realistisk at det er som en gjenoppleving av hendelsen. Det kalles for ”flash-backs” og kan vare fra sekunder til minutter. Mange traumatiserte har opplevd dette mange ganger og kan fortelle at det er verre enn ditt verste mareritt. For noen blir det umulig å leve et vanlig liv så lenge disse opplevelsene kommer som julekvelden på kjerringa. Det er som å gå i et minefelt. Plutselig er det en lukt, en lyd eller en person som utløser reaksjonen. Uten noen logisk forklaring.

Vår erfaring er at det beste er å snakke med noen om barndommen. Aksepter at det er en del av ditt liv og det kan ingen forandre på. Men, det er likevel fullt mulig å få et godt liv, der barnet blir integrert i den voksne personen du er i dag. Ofte kan det hjelpe å snakke med noen som har vært i det samme landskapet og det er derfor vi i Utsattmann er åpne om våre historier. Vi ønsker å formidle at det er hjelp å få. Det du opplever er ikke et tegn på at du blir gal, men normale reaksjoner på unormale hendelser.

Ta kontakt med en du stoler på. Har du ingen du våger å snakke med, kan du gå inn på vår nettside; www.utsattmann.no. Der kan du få råd og hjelp og være helt anonym. Vi kan også sette deg i kontakt med folk som kan hjelpe, eventuelt følge deg et stykke på veien.

Tusen takk til filmprodusenten Christian Wulff og vår lille sjarmør, Caspian, som spiller barnet i filmene. Tusen takk også til Stein Roger Sordal, som har latt oss bruke musikken. Og ikke minst BUF-dir, som står for finansieringen. Dere bidrar til et viktig arbeid.

Barndommen har du med deg hele livet

Lagt ut: april 22, 2016

Utsattmann lanserer nå tre videoer som skal brukes som kinoreklame og reklamefrie dager på TV. Allerede i pinsa vil du få se disse på TV2 og Tv Norge og i sommer vil du møte Utsattmann på flere av landets kinoer.

Budskapet er at alle voksne har vært barn og at opplevelsene i oppveksten påvirker deg hele livet. Mange kan oppleve at barndommen innhenter dem i ulike situasjoner. Du står der som en voksen med full kontroll og plutselig er du det lille barnet i alt for store sko. Som regel rister vi opplevelsen av oss og går videre i dagens gjøremål.

For den som har en traumatisert barndom kan dette være så realistisk at det er som en gjenoppleving av hendelsen. Det kalles for ”flash-backs” og kan vare fra sekunder til minutter. Mange traumatiserte har opplevd dette mange ganger og kan fortelle at det er verre enn ditt verste mareritt. For noen blir det umulig å leve et vanlig liv så lenge disse opplevelsene kommer som julekvelden på kjerringa. Det er som å gå i et minefelt. Plutselig er det en lukt, en lyd eller en person som utløser reaksjonen. Uten noen logisk forklaring.

Vår erfaring er at det beste er å snakke med noen om barndommen. Aksepter at det er en del av ditt liv og det kan ingen forandre på. Men, det er likevel fullt mulig å få et godt liv, der barnet blir integrert i den voksne personen du er i dag. Ofte kan det hjelpe å snakke med noen som har vært i det samme landskapet og det er derfor vi i Utsattmann er åpne om våre historier. Vi ønsker å formidle at det er hjelp å få. Det du opplever er ikke et tegn på at du blir gal, men normale reaksjoner på unormale hendelser.

Ta kontakt med en du stoler på. Har du ingen du våger å snakke med, kan du gå inn på vår nettside; www.utsattmann.no. Der kan du få råd og hjelp og være helt anonym. Vi kan også sette deg i kontakt med folk som kan hjelpe, eventuelt følge deg et stykke på veien.

Tusen takk til filmprodusenten Christian Wulff og vår lille sjarmør, Caspian, som spiller barnet i filmene. Tusen takk også til Stein Roger Sordal, som har latt oss bruke musikken. Og ikke minst BUF-dir, som står for finansieringen. Dere bidrar til et viktig arbeid.

Ikke Stikka Nr. 1 2015

Lagt ut: mars 7, 2016

Vi har fått tilsendt PDF fila med bladet «IKKE STIKKA» fra Senter mot Incest i Oslo. Hele dette bladet handler om gutter/menn utsatt for overgrep og Utsattmann har vært sterkt delaktige.

Trykk denne linken for å lese/laste ned pdf filen.

SMI-oslo

Utsattmann og Redd Barna i vellykket samarbeid i 2015

Lagt ut: januar 8, 2016

Utsattmann og Redd Barna i vellykket samarbeid i 2015 Redd Barnas kampanje

”Jeg er her” startet i mars 2015 og varte hele året. Formålet var å sette søkelyset på seksuelle overgrep mot barn, og viktigheten av at voksne mennesker bryr seg. Utsattmann ble invitert til å delta helt fra starten, og dette førte til at mange av våre medlemmer fikk dele sine historier og erfaringsbaserte råd i mange av kampanjens aktiviteter.

Av Svein Schøgren

I Utsattmann mener vi at åpenhet er et av de viktigste våpnene for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn. Vi vil gjøre barn og voksne bevisste på at overgrep skjer hele tiden og i et mye større omfang enn det som er de offentlige tallene. Samtidig ønsker vi å holde fram at overgriperen kan være både mann og kvinne, og det er ikke busemannen i gata, men kan være hvem som helst. Derfor må foreldre slutte å være naive, men passe på barna sine. At også ufattelig mange gutter opplever seksuelle overgrep er et annet viktig område å få belyst. Når menn, som selv har opplevd overgrep i oppveksten forteller sine historier, er det med på å bryte ned tabuer, og gjør det lettere for andre å si i fra. Derfor betaler vi gjerne den personlige prisen med å stå fram i media med våre historier.

Folkemøter i ti norske byer

Redd Barnas kampanje ble startet med en lansering på Litteraturhuset i Oslo. Styreleder i Utsattmann Svein Schøgren var en av appellantene. Samme dag fikk han fortelle sin historie på God Morgen Norge i TV2, der han deltok sammen med generalsekretær Tove R. Vang i Redd Barna. Senere ble det også intervju på TV2 nyhetene og i radio P4.
Kampanjen ble markert med folkemøter i ti byer rundt omkring i landet, og først stedet var Mandal 11.mars. Her var det besøk på videregående skole og folkemøteI kulturhuset Buen. Daglig leder I Utsattmann Jarle Holseter, delte sin historie og fortalte om konsekvensene av å være utsatt for overgrep. På møtene I Mandal deltok også skuespiller Tobias Santelmann og Redd Barnas generalsekretær Tove R. Vang. En rekke medier var tilstede og intervjuet deltakerne. Fædrelandsvennen, Lindesnes avis og NRK Sørlandet. Den profilerte programlederen Trude Teige var med som konferansier.
Redd Barna i Mandal arrangerte også massemønstring med foreldremøte for alle skolene i byen, der styremedlem i Utsattmann Ketil Kristoffersen, fikk dele sin historie. Sammen med ham juridisk rådgiver i Redd Barna, Lars Due Tønnesen. Odd Sverre Pedersen representerte Utsattmann på ”Jeg er her”både i Drammen og på Kongsvinger. Han har flere ganger delt sin historie i media og ble intervjuet av VGTV sammen med Redd Barna i oktober.

Barnerettighetsseminar

Utsattmanns nordligste medlem, Bjørn Aasmoe, jobber som rådgiver for personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Han har vært åpen i media om egne erfaringer med overgrep i oppveksten. I august 2015 var han foredragsholder på barnerettighetsseminar på Litteraturhuset I Oslo, der han snakket om skam. Et tema som mange utsatte har et problemfylt forhold til.
I November var han også eneste foredragsholder på barnerettighetsfrokost og kveldsseminar for frivillige i Trondheim. Temaene var her at også gutter og menn utsettes for seksuelle overgrep, og hva dette påfører dem.

Digitale fortellinger på sosiale medier

Et spennende prosjekt som når ut til veldig mange via sosiale medier ble lansert i november. Fem menn fra vår organisasjon ble invitert til å fortelle sine historier ved å lage en digital fortelling. Produsenten for dette var Merete Grimeland, som var engasjert av Redd Barna. Disse digitale fortellingene ble lansert hver dag i en måned, og ligger som søkbare, sterke og sårbare fortellinger om gutter og jenter som opplevde seksuelle overgrep i barndommen.

Fagdag i Tromsø

I november arrangerte Utsattmann fagdag i Tromsø i samarbeid med Redd Barna. Bjørn Aasmoe dro det hele i sammen til å bli en sterk markering av problemene med seksuelle overgrep generelt, og med et spesielt fokus på utsatte menn. Her var mange ressurspersoner med som foredragsholdere, fra politi, barnevern og Redd Barna. I tillegg fikk fire fra Utsattmann dele sine historier og erfaringer med de vel 100 frammøtte. Skuespiller Bernt Bjørn ledet det hele og myket opp dagen med velvalgte dikt og sang. Media viste stor interesse, da både regionsavisene i Nord og NRK gjorde intervjuer med daglig leder i Utsattmann Jarle Holseter og andre deltakere på arrangementet.

Vi er utrolig glade for samarbeidet med Redd Barna dette året, og takker for at Utsattmann fikk være med på dette. Vi håper på mye fruktbart samarbeid framover. Vi har fått tilbakemeldinger fra mange utsatte menn og pårørende, samt folk som arbeider i fagfeltet, som styrker vår tro på at synlighet og åpenhet er det viktigste vi kan gjøre. Faktatall og teorier om hva som hjelper er bra, men ingenting kan erstatte det å høre erfaringene fra de som har opplevd overgrep på kroppen, og har klart å stable seg på beina igjen.