Disse kan hjelpe

Juridisk

Juridisk informasjon fra Advokat Thomas Benestad...

Read more

Ung.no

Informasjon for barn og unge...

Read more

Politiet

Politiet et sted du kan søke hjelp...

Read more

Familievernkontorer

Familievernkontoret kan hjelpe en familie i krise....

Read more

Barnevernet

Om dette gjelder en person under 18 år kan man ta kontakt med barnevernet for å få hjelp...

Read more

BUP

Dette er et tilbud til unge under 18 år...

Read more

Gestaltterapeut

Her kan du ta kontakt, uten henvising. Du må selv betale timeprisen...

Read more

Psykologer / behandlere

Psykologer kan for mange være et sted å starte....

Read more

Fastleger

Fastlegen din kan være en samtalepartner....

Read more