Råd

Erfaringer fra utsatte menn som har kommet seg et godt stykke på veien mot et bra liv.

Aksepter at du har vært utsatt for seksuelt misbruk

Det som har skjedd det har faktisk skjedd. Å fortrenge eller prøve å glemme nytter ikke, de vonde minnene og smerten vil dukke opp likevel. Bare når du våger å erkjenne for deg selv at du har vært utsatt for overgrep er du i stand til å komme deg videre mot et godt og helt liv.

Plasser skylda, det er uansett ikke din feil

Den voksne overgriperen har alltid det hele og fulle ansvaret for det han/hun gjorde med deg. Som barn har vi svært lett for å forklare det vonde som hendte, med feil vi sjøl gjorde. Som voksen kan vi plassere skylda der den hører hjemme, hos overgriper, og frikjenne oss sjøl. En ofte vanskelig, men helt nødvendig jobb å gjøre.

Overtal deg sjøl til ikke å føle skam

Når du har plassert skylda skikkelig, blir det lettere å kvitte seg med skammen. Vi har ingen grunn til å skamme oss vi har skammet oss nok, dessverre tar det tid og mye arbeid å bli kvitt skammen. Mange får bukt med den gjennom trening, de overtaler seg selv: Jeg har ingen grunn til å skamme meg. Husk det er alltid overgriper som har skylda.

Finn noen du stoler på og som kan gi deg god hjelp

Snakk med et annet menneske eller flere om det du har vært utsatt for. De aller færreste kommer seg videre ved å fortsette å tie og bære smerten alene. Finn noen du virkelig stoler på som du har tillit til og som kan hjelpe. Mange av oss har funnet gode hjelpere på et støttesenter, noen har fått god støtte hos familie eller venner. Prøv om du kan få et godt forhold til fastlegen, vær ærlig, bytt om nødvendig. Han eller henne er viktig for å få riktig behandling og for å få en sykemelding, hvis det trengs i prosessen noe som er ganske vanlig.

Tillat deg smerte, sinne, aggresjon, sorg, frustrasjon og andre vanskelige følelser

Du har gode grunner til å ha sterke og vonde følelser. Ved å gi deg selv lov til å ha og vise dem og så utforske årsaken, finne svar på hvorfor du føler som du gjør. Etterhvert vil de vonde følelsene gradvis bli svakere. Gjenkjenning og en aksept på og bli trodd, er kjempe viktig.

Gjør noe med problemene i fart du bestemmer selv

Du vet sjøl best hva du tåler og hva du trenger når du skal arbeide med problemene. Vår erfaring er at jobben tar sin tid det nytter ikke å ha hastverk. Noen går en gang i uka til en rådgiver eller terapeut, andre jobber intensivt i en periode og tar lange pauser, noen har god nytte av institusjonsopphold. Ta kommando over din egen behandling.

Behold håpet når du møter motgang

De dårlige dagene blir ikke helt borte over natten. Når du har brutt tausheten og funnet deg en god hjelper, kanskje kommet godt i gang med behandling så vil du etter en stund også møte motgang og oppdage at det ennå er et godt stykke og gå. Det er da det er så viktig å beholde håpet og orke å jobbe videre. For livet blir bra et sted der fremme. Vi vet!

trenger du hjelp?

Nok. Sentrene

Nok. Sentrene er et lavterskeltilbud som tar imot alle. De kan kontaktes uavhengig av andre tilbud og du trenger ikke henvisning fra lege. På sentrene treffer du veiledere som vet hva du snakker om, og de gir deg råd om hva du kan gjøre videre. Tjenesten er gratis.

Fastleger

Fastlegen kan være en samtalepartner og han eller henne, henviser deg videre til samtale med for eksempel en traume psykolog, dersom det er nødvendig. Fastlegen skriver rekvisisjon
Derfor er det viktig at du forteller fastlegen hva du sliter med. Vær ærlig selv om det er vondt.

 

 

 

Politiet

Hos politiet kan du anmelde overgrepssaken. De vil ta stilling til om saken skal etterforskes eller om den er foreldet. Er du utsatt for voldtekt kan du anmelde hos politiet og de vil hjelpe deg videre til et overgrepsmottak. Politiet har også en tipstelefon, hvor du kan ringe inn bekymring om overgrep.

Behandlere

DPS tilbyr behandling av psykologer og terapeuter, avhengig av hva som er ditt behov. Individuelle polikliniske samtaler, gruppeterapi og døgnbaserte opphold. For å få hjelp i det offentlige hjelpeapparatet trenger du henvisning fra lege.