Til fagfolk

“Ser vi gutta?” rapporten

“Ser vi gutta?” er en rapport vi i Utsattmann har vært med å utbedre og som kan være nyttig for både utsatte og fagfolk Hva vet vi om seksuelle overgrep mot gutter og menn og hva skal til for at utsatte gutter og menn oppsøker hjelp? Dette har vært tema…...

Les mer

“Ser vi gutta?”

https://bufdir.no/bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00003799...

Les mer

Utsatte menn om fastleger

Utsatte menn har samlet sine erfaringer med mange fastleger. «Hvordan skal jeg møte deg for at vi skal kunne snakke bra sammen? Hvordan er det viktig for deg at jeg er som lege?...

Les mer

Ønsker og råd til medarbeiderne i NAV

Enkle gode råd til navansatte. F eks. Ikke snakk til oss ovenfra og ned...

Les mer