Redd Barna: Fakta om overgrep – Spørsmål og svar om seksuelle overgrep

Vi i Utsattmann nevner noen senskader som kan oppstå etter seksuelle overgrep:

• Negativ selvfølelse
• Samlivsproblemer
• Sinne
• Isolasjon
• Angst
• Depresjon
• Selvmordsproblematikk
• Skyldfølelse
• Skamfølelse
• Sorg
• Savn
• Rusavhengighet
• Ensomhet
• Grenseløshet
• Identitetsproblemer
• Snillisme
• Dissosiering
• Vegring for fysisk, følelsesmessig og psykisk nærhet
• Plages av søvnforstyrrelser og mareritt
• Konsentrasjonsproblemer
• Dysleksi
• Uryddig eller kaotisk privatøkonomi
• Kaotisk rotete hjemme
• Over- pertenlige
• Stort kontrollbehov
• Tannlegevegring
• Fobier
• Spiseforstyrrelser
• Psykoser
• Erektil dysfunksjon
• Seksuell frustrasjon
• Fysisk nummenhet
• Apati
• Beslutningsvegring
• Fullføringsvegring
• Homohat
• Kvinnehat
• Vegring for personlig hygiene