Foredrag i Helsinki

Lagt ut: desember 4, 2013

Foredraget kom i stand etter at 2 personer fra «Boys House» i Helsinki, Finland besøkte representanter fra utsattmann.no nettverket i Oslo våren 2013.

Boys House er et lavterskel tilbud for gutter/menn som sliter med forskjellig problematikk som for eksempel seksuelle overgrep.

For første gang skulle 2 menn i fra Utsattmann.no holde foredrag på engelsk og vi var nokså spente begge to da vi ankom Helsinki.

Vi var dessuten usikre på hva slags målgruppe vi skulle holde foredrag for og det eneste vi viste på forhånd var at det var full booket med opptil 200 personer i salen og at denne tema dagen handlet om seksuelle overgrep mot gutter/menn.

Overraskelsen var stor da det viste seg at de hadde samlet det meste innen helsefag personell, politi, psykologer, studenter og folk i fra regjeringen i Finland.

Foredraget gikk kjempe fint og folk i salen var engasjerte og stilte oss mange spørsmål underveis.

I paneldebatten etterpå ble det diskutert heftig rundt problematikken med seksuelle overgrep og vi følte at vi bidro med våre erfaringer her fra Norge.

Finland ligger dessverre et godt stykke bak oss i forhold til behandling og oppfølging av overgreps utsatte og vi håper med vår tilstedeværelse denne viktige tema dagen at hjelpeapparatene styrkes sånn at flest mulig mennesker får hjelp.

Tilbakemeldingene var kjempe gode og det var 2 fornøyde gutter som reiste hjem igjen til Norge dagen etterpå.

Foreldelsesfristen

Lagt ut: desember 1, 2013

Spørsmål:

Den nye regjeringen vil fjerne foreldelsesfristen for seksuelle overgrep. Det er bra, men den vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Man vil ikke nyansere loven heller. Det er ikke godt nok. Mitt svar fra Justistepartementet 05.11.2013 , som følge av grunnlovens paragraf 97 som sier at lover ikke kan gis tilbakevirkende kraft. I praksis betyr dette at endringer i lovverket som kan virke til ugunst for borgere ( de som har utført en kriminell handling ) ikke får virkning på tilfeller som har skjedd før lovendringen trer i kraft. Men legger til at , sitat : vi vil jobbe for at politiet blir en effektiv organisasjon som er i stand til å stanse overgripere som misbruker barn fremover. Det høres bra ut. Jeg er ikke overrasket over svaret, men jeg hadde håpet at man kunne ha vurdert hver ( foreldet ) sak individuelt. Jeg tenker at når man har en sak som er foreldet og hvor overgriper fortsatt er aktiv pedofil, ja da må man sette foreldelsesfristen til side. Jeg er svært skuffet over at justisdepartementet ikke ser det slik.

Svar:

Takk for mail og en stor problemstilling som angår veldig mange

Kunne ikke vært mer enig med deg og har selv et tilfelle her hvor den anmeldte har innrømmet skyld, men slipper unna grunnet foreldesesfristen. Saken henlagt. Overgriperen får heller ingen «merknader» på vandelsattesten og kan bare fortsette i sitt samme virke hvor overgrepene i sin tid skjedde, helt horribelt spør du meg og selv Politiet river seg i håret over en lov som ikke har blitt forandret siden 1902.

Vi kan ikke gjøre annet en å stå på sammen for en forandring og håper du også tenker sånn

Ps! Vi anbefaler nå mennesker som står i denne håpløse situasjonen med å vente med anmeldelse til foreldesesfristen er fjernet hvis det er helt klart at den med dagens lover vil bli foreldet.

 

Hilsen

Jarle