Innlegg

Ikke Stikka Nr. 1 2015

Vi har fått tilsendt PDF fila med bladet “IKKE STIKKA” fra Senter mot Incest i Oslo. Hele dette bladet handler om gutter/menn utsatt for overgrep og Utsattmann har vært sterkt delaktige.

Trykk denne linken for å lese/laste ned pdf filen.

SMI-oslo