Hva gjør vi?

På nettsida www.utsattmann.no kan utsatte for overgrep, deres pårørende og fagmiljøer finne informasjon om seksuelle overgrep, med spesielt fokus på gutter/menn. Der kan du lese andre utsattes historier, og det er en spørsmål- og svartjeneste, som kan benyttes anonymt.

Vi har dyktige foredragsholdere som besøker skoler, fagdager og workshops. Ved å bruke egne historier og erfaringer gir vi råd til andre utsatte, deres pårørende og fagfolk i ulike sammenhenger.

Vi er medvandrere som hjelper utsatte menn og deres pårørende på vandringen tilbake til et godt liv. Vår tanke er at ingen kjenner terrenget bedre enn den som har gått der selv.

Ved å bruke egne historier i ulike medier ønsker vi å synliggjøre at seksuelle overgrep mot gutter og menn er et kjempestort problem. Vi er overbevist om at seksuelle overgrep må snakkes i hjel, ikke ties i hjel.

Nettside som redder liv

Driften av nettsida www.utsattmann.no er vår viktigste aktivitet. Det er fremdeles tabubelagt og skamfullt å fortelle om at du har blitt seksuelt misbrukt og vi tror at det er enda vanskeligere for menn. Utallige menn har fått hjelp til å fortelle om seksuelle overgrep, fordi de anonymt har lest om andres erfaringer på denne nettsida. Det å vite at du ikke er alene, å høre at andre med liknende historier har overlevd og fått et bra liv, har vært grunnen til at de har bestemt seg for å ta opp kampen mot fortidas spøkelser. I dag er noen av disse aktivt med i driften av Utsattmann.

Informasjon til fagfolk

Gjennom foredrag på fagdager og workshops forteller vi fagfolk innen helsesektoren, Nav og skoler om hvordan vi har blitt mottatt hos de ulike instansene og hva vi kunne ønsket oss annerledes. Noe er bra, men mye kan bli bedre. Vårt mål er at disse aktivitetene skal bli enda bedre og arrangeres rundt om i landet, for at enda flere skal å få denne kunnskapen.

Forebyggende arbeid

Forebyggende informasjonsarbeid er et hovedsatsingsområde for Utsattmann. Vi besøker skoler og andre steder der barn og unge er, for å dele våre erfaringer. Seksuelle overgrep må snakkes i hjel, ikke ties i hjel. Hvis vi kan få gutter eller jenter til å våge å fortelle at de blir eller har blitt misbrukt, har vi fått lønn for innsatsen. Det kan være avgjørende for at disse personene får et bra liv. Og ikke minst, overgripere kan bli stoppa.

Organisering

Utsattmann er en egen ideell organisasjon, som ikke tar ut overskudd. Styret ledes av et styre, som har ansatt en daglig leder til å stå for daglig drift. Aktivitetene foregår over hele landet, men hovedkontoret
er i Flekkerøy. Utsattmann finansieres av offentlige midler, medlemskontingenter og honorar for oppdrag, som foredrag og deltakelse på ulike arrangementer.

For å sikre driften er vi takknemlige, hvis folk tegner
støttemedlemskap, eller bidrar med økonomiske gaver til kontonummer
3090.14.79468 eller til Vipps nr : 88670.

Historien om Utsattmann

gruppebilde_001
Våren 2009 deltok 20 gutter og menn, som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep i prosjektet Gradert Info. Målet var å gi råd til myndighetene om hva som må gjøres for at flere skal våge å si ifra at de har vært utsatt for seksuelle overgrep og hva slags hjelp som fungerer. Et av deres viktigste råd var å utvikle et nettsted, fordi menn i liten grad oppsøker hjelpeapparatet. Dette skulle være et nasjonalt nettsted, med lavest mulig terskel. Et nettsted som hjelpeapparatet kunne henvise klienter til, og et sted fagfolk kunne hente mer kunnskap for å bedre sin forståelse for utsatte gutter og menn.

Samarbeidspartnere

Menn utsatt for seksuelle overgrep var hovedaktører i utviklingen, en del av dem var svært aktive bidragsytere. Prosjektet ble igangsatt og ledet av Forandringsfabrikken, som drev det i samarbeid med Senter for seksuelt misbrukte menn og Kirkens Ressurssenter. I tillegg bestod prosjektgruppa av representanter fra Reform, styret i FMSO og BUFdir. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet finansierte videreutviklingen av nettsiden utsattmann.no i 2015 og 2016.

Vil du bidra?

Redaksjonen i Utsattmann ønsker kontakt med andre utsatte menn som vil bidra med tekster som angår temaet overgrep mot gutter og menn, eventuelt egen historie. Du velger selv om du vil være anonym eller om du ønsker å vise ansikt.

Er du nysgjerrig, send mail til post@utsattmann.no. Legg gjerne med telefonnummer så kan vi ringe deg opp for en prat

Jarle Holseter

Jarle Holseter
Daglig Leder

 Arild Hovden

Arild Hovden
Nestleder

Raymond Lønberg

Raymond Lønberg
Styreleder

 Bjørn Aasmoe

Bjørn Aasmoe
Styremedlem

Svein Schøgren

Svein Schøgren
Styremedlem

Øyvind Valrygg

Øyvind Valrygg
Styremedlem

Skriv til oss!

Skriv til: post@utsattmann.no eller bruk skjema under.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.