Mann (36)

Mann (36)

Det som fikk meg til å søke hjelp var at jeg endelig forstod, på tross av at jeg forstod tidlig, at jeg hadde et problem som måtte behandles. Jeg hadde på en måte akseptert at det som har skjedd har skjedd, det kommer til å følge meg hele livet, men jeg måtte finne en måte å leve MED det.