Sametingsrådet bevilger 100.000 kroner til organisasjonen Utsattmann,