Menn utsatt for seksuelle overgrep
i oppveksten

Nyheter Hjelp

Lommemann, katolske prester osv. Må vi snakke om disse tingene?

Spørsmål og svar || ||


Jeg føler at det nå blir veldig mye fokus på overgrep. Lommemann, katolske prester osv. Må vi snakke om disse tingene?

Svar:
Dette er et problem som vi aldri vil bli kvitt. Det vil alltid være barn som blir fratatt sin verdighet.Men som voksne mennesker er det vår plikt å fortelle om våre erfaringer. Vi må få folk til å forstå at dette skjeri nabolaget. Det skjer med barnas klassekammerater. Det skylder vi de barna som i dette øyeblikk blir fratatt sitt liv.
Hilsen Ronny