Menn utsatt for seksuelle overgrep
i oppveksten

Nyheter Hjelp

Foreldelsesfristen

Spørsmål og svar || ||

Spørsmål:

Den nye regjeringen vil fjerne foreldelsesfristen for seksuelle overgrep. Det er bra, men den vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Man vil ikke nyansere loven heller. Det er ikke godt nok. Mitt svar fra Justistepartementet 05.11.2013 , som følge av grunnlovens paragraf 97 som sier at lover ikke kan gis tilbakevirkende kraft. I praksis betyr dette at endringer i lovverket som kan virke til ugunst for borgere ( de som har utført en kriminell handling ) ikke får virkning på tilfeller som har skjedd før lovendringen trer i kraft. Men legger til at , sitat : vi vil jobbe for at politiet blir en effektiv organisasjon som er i stand til å stanse overgripere som misbruker barn fremover. Det høres bra ut. Jeg er ikke overrasket over svaret, men jeg hadde håpet at man kunne ha vurdert hver ( foreldet ) sak individuelt. Jeg tenker at når man har en sak som er foreldet og hvor overgriper fortsatt er aktiv pedofil, ja da må man sette foreldelsesfristen til side. Jeg er svært skuffet over at justisdepartementet ikke ser det slik.

Svar:

Takk for mail og en stor problemstilling som angår veldig mange

Kunne ikke vært mer enig med deg og har selv et tilfelle her hvor den anmeldte har innrømmet skyld, men slipper unna grunnet foreldesesfristen. Saken henlagt. Overgriperen får heller ingen «merknader» på vandelsattesten og kan bare fortsette i sitt samme virke hvor overgrepene i sin tid skjedde, helt horribelt spør du meg og selv Politiet river seg i håret over en lov som ikke har blitt forandret siden 1902.

Vi kan ikke gjøre annet en å stå på sammen for en forandring og håper du også tenker sånn

Ps! Vi anbefaler nå mennesker som står i denne håpløse situasjonen med å vente med anmeldelse til foreldesesfristen er fjernet hvis det er helt klart at den med dagens lover vil bli foreldet.

 

Hilsen

Jarle

xvideos
What Is The Most Popular Style
xvideos specifically achievements accreditations do i need to become a fashion designer

Why does everyone say never tuck a button
video porno and a touch of glitter was a fashionable look

8 Common Fashion Mistakes Men Make
pornos.porno and girls chose sexy held

What Is a Visual Merchandiser in Fashion
sex If in her shoes

What Is the Traditional Dress Color for a Bar Mitzvah
freeporn She led design teams at top fashion houses in New York

Top Italian Places for Your Honeymoon
free porn most significant color place to complement an easy bluish blazer

10 years ago bootcut jeans were touted as the most flattering
black porn within walking distance of the area’s outstanding dining

Instructions of making a crystal necklace
black porn Another advantage is that it can also support smaller orders