Menn utsatt for seksuelle overgrep
i oppveksten

Nyheter Forum Hjelp

Artikkel fra Dagen.no – En mørk fortelling om lys

Dette skjer || ||

http://www.dagen.no/Nyheter/En-m%C3%B8rk-fortelling-om-lys-334605

 

«Der det skulle være trygt opplevde Tor Halstvedt som liten gutt det stikk motsatte. Mange menn opplever overgrep, men få snakker om det.
I boka «Tabu! En overgrepshistorie» skriver den erfarne forfatteren åpenhjertig om det som ikke skulle skje. I sitt eget hjem ble han først utsatt for jevnlige seksuelle overgrep fra sin egen mor, fra han var tre år. Da faren etter hvert fikk vite om hva som foregikk la han sønnen for hat og begikk selv overgrep mot ham. Dermed er Tor Halstvedt én av de mange norske menn som bærer på overgrepshistorier fra barndommen. Bufdir anslår at dette gjelder nesten én av ti norske menn.

At han i det hele tatt har overlevd de seksuelle overgrepene, volden og truslene ser han stadig med undring på.»

 

-Hentet fra Dagen.no