Utsattmann og Redd Barna i vellykket samarbeid i 2015