Innlegg

Utsattmann og Redd Barna i vellykket samarbeid i 2015

Utsattmann og Redd Barna i vellykket samarbeid i 2015 Redd Barnas kampanje ”Jeg er her” startet i mars 2015 og varte hele året. Formålet var å sette søkelyset på seksuelle overgrep mot barn og viktigheten av at voksne mennesker bryr seg. Utsattmann ble invitert til å delta helt fra starten,…...

Les mer

Utsattmann på høgskoler og universiteter

Utsattmann har som satsingsområde å komme inn på skoler og høgskoler med informasjon og foredrag. Målet er å nå lærere på alle utdanningstrinn, og ikke minst elever og studenter. Psykologistudentene i Bergen I 2015 fikk styreleder i Utsattmann Svein Schøgren og nestleder i styret Johnny Thorsen gleden av å besøke…...

Les mer